Kệ Hoa Tranh KTH0004

1.000.000

Như một khu tường có hoa mọc lên một cách nhẹ nhàng tự nhiên nhất, lớp nên được tụi mình vẽ tay hoàn toàn tự nhiên, cùng với hoa tạo nên một bức tranh sinh động, thích hợp tặng cho hội nghị, chúc mừng,…