Tag Archives: dalat

Sài Gòn cũng có hoa Loa Kèn!

Hoa Loa Kèn Đà Lạt Không chỉ xuất hiện riêng ở Hà Nội, Đà Lạt nhà mình cũng đã trồng được mấy em này. Và dĩ nhiên ở một điều, thổ nhưỡng, dinh dưỡng, thời tiết, nguồn nước,…khác nhau thì sẽ cho ra những siêu phẩm khác nhau. Giống như nước hoa vậy, dù được […]