Tag Archives: cuoi

Tổng hợp ngắn gọn kế hoạch chuẩn bị Cưới cho các Dâu và Rể.

Gửi những nàng chuẩn bị làm Dâu, sau khi nhận lời cầu hôn của đằng ấy, các Dâu hẳn rất hạnh phúc, kèm theo một chút bối rối khi không biết việc tổ chức cưới sẽ bắt đầu từ đâu và như nào. Với một chút tâm tư nho nhỏ của Ivyta, hy vọng là […]